Oldalunk sütiket használ, hogy jobb felhasználói élményt nyújthassunk. Ismerje meg, hogyan és milyen sütiket használunk Honlap használattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatónkban. - Részletek - OK

Vásárlási információk

Cégünk címe, elérhetőségei
Postai címünk:
Tardos Csavar Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
9400 Sopron, Pócsi u. 10.
tel.:+36 20 332 9102, +36 99 323 550
fax:+36 99 323 174
e-mail: info@toolshopron.hu
Cégünk további adatai
Székhely címe:
9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 40.
Cégjegyzékszám: 08-06-005346
Cégjegyzéket vezető bíróság: Győr - Moson - Sopron Megyei Bíróság
Adószám: 22478629-2-08
Tárhelyszolgáltató adatai
Sigmanet Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
e-mail: info@sigmanet.hu
Szállítás és kézbesítés
A webáruházban megtalálható termékek átlagos szállítási határideje 3-5 munkanap, de legkésőbb a megrendelés hozzánk történő megérkezését követő 14 napon belül (jogszabály szerint 30 nap) teljesítjük. A szállítási, csomagolási költségeket a kosárban még a megrendelés előtt ki lehet számítani, a pontos ártáblázatot ezen a linken találja. Túlsúlyos rendelés esetén nem dolgozunk futárcéggel, mert az nem kedvező a vevőre nézve. Ilyenkor cégünk egyeztet Önnel a futárszolgálattól eltérő szállítás módjáról és idejéről.
Amennyiben az üzletünkben történő személyes átvételt választja, úgy felvesszük önnel a kapcsolatot, és a megbeszélt időpontig térítésmentesen a terméket raktározzuk.
Jótállás
Jótállási kötelezettséget jogszabály ír elő. Ez annyit jelent, hogy a gyártó, forgalmazó garantálja, hogy a megvásárolt termék legalább egy évig kifogástalanul fog működni. Az egy év a fogyasztási cikk átvételének napjával kezdődik. A jótállás esetében a vásárlónak nem kell bizonyítania, hogy vétlen a termék meghibásodásában. A gyártó illetve forgalmazó a jótállási kötelezettség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás után keletkezett: a vásárló rendellenesen használta a terméket, illetve az valamilyen külső behatás következtében romlott el. Jótállás esetén a meghibásodás idejét kell figyelembe venni, nem azt, hogy az mikor vált felismerhetővé. A jótállás tartalmáról a forgalmazónak magyar nyelvű, közérthetően megfogalmazott jótállási jegyet kell kiállítania a vevő részére. A jótállási igény csak ezzel a jeggyel érvényesíthető a forgalmazónál vagy a feltüntetett szakszerviznél. A jótállás ideje a javítással töltött idővel meghosszabbodik. Ha a vásárlást követő 3 napon belül történik a meghibásodás, és a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza, a forgalmazó köteles az árut kicserélni. Érdemes tehát rögtön vásárlás után kipróbálni, ellenőrizni a terméket.
Az általunk forgalmazott elektromos kisgépek garanciális időtartama gyártónként változik. A jogszabály által előírt egy év garanciát vállalja az összes gyártó, sőt mindegyik ki is egészíti azt. A pontos garanciális feltételek a gép mellé adott garancialevélen vannak megadva, vitás esetben az a mérvadó. Tájékoztatásképp röviden ismertetjük a garanciális feltételeket:
A Makita 2011-től az 1 év garanciát kiterjeszti 3 évre, amennyiben a készüléket a vásárlástól számított 4 héten belül regisztrálják a Makita honlapján. A készüléket ezen a linken keresztül regisztrálhatja.
A Bosch az 1 év garanciát az ipari (kék) gépek esetén kiterjeszti 3 évre, de ezt internetes regisztrációhoz köti. A készüléket ezen a linken keresztül regisztálhatja. A Lítium-ion akkumulátorokra a gépektől függetlenül 2 év garanciát vállal aban az esetben, ha azt szintén regisztálták az Ő rendszerükben.  Nem vállal garanciát a tokmányokra, csak akkor, ha azt egy másik hibás alkatrész tette tönkre. A vásárlástól számított első évben három alkalommal ingyenesen átvizsgálja, és karban tartja a fúrókalapácsokat.
A Metabo az egy éves garanciát internetes regisztráció után 3 évre terjeszti ki, beleértve az akkumulátorokat, és minden egyéb alkatrészt. A készüléket ezen a linken keresztül regisztálhatja.
Fontos, hogy a gyártók a garanciális javításhoz kérik a számla másolatát, a jótállási jegyet, és a 3 éves garancia érvényesítéséhez a kinyomtatott regisztrációs lapot.
Kellékszavatosság
A fogyasztó a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit , azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.
Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni. A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.
Termékszavatosság
Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.
Visszaszállítás és csere
Az eladott termékek (kéziszerszámok, elektromos kisgépek) működőképességét minden alkalommal, még csomagolás előtt ellenőrizzük. Amennyiben garanciális időn belül meghibásodna egy készülék, lehetősége van felkeresni a legközelebbi márkakereskedést, ahol külön díj nélkül intézik a javítást, vagy visszaküldi hozzánk a gépet. Ha az utóbbit választja, a meghibásodott készülék telephelyünkre történő eljuttatása az Ön feladata, és költsége. A javított gépet a Tardos Bt. díjmentesen visszaszállítja az ön címére.
Rendelés
A katalógus megtekintéséhez, és rendeléshez regisztráció nem feltétlenül szükséges, ám ha rendelést kíván leadni, javasoljuk, regisztráljon oldalukon, hogy további szolgáltatásainkat is élvezhesse, mit a rendelések nyomon követése, régi rendelések áttekintése, utánrendelés. A rendelés leadásával illetve a regisztrációval Ön egyidejűleg elismeri, hogy a Jogi nyilatkozatot ismeri és magára nézve azt kötelezőnek tekinti, és elfogadja. A Felek között elektronikus úton létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés dokumentumai a Vevő vételi ajánlata (rendelés) és a Szolgáltató visszaigazolása. A hibás, vagy hiányos adatokkal való regisztrációt minden esetben érvénytelennek tekintjük. A regisztrált adatokat a vásárló bármikor megváltoztathatja, módosíthatja bejelentkezés után a "Fiókom" menüpontban. A termékekről megjelent információk feltöltését gondos munka előzi meg, mindemellett előfordulhat eltérés. Sajnos az esetlegesen megjelenő téves információért nem áll módunkban felelősséget vállalni, ezért ha nem biztos az adott termék leírásának hitelességében, keresse a kapcsolatot a webáruházzal.
Fizetés, Árak és Akciók
Az áraink forintban értendők, és tartalmazzák a 27% ÁFA-t. Minimális rendelési érték és csomagolási költség nincs.
Háromféle fizetési módot választhat a kedves vásárló: utánvét, átutalás vagy bankkártyás fizetés.
Ha Ön az átutalást választja a webáruház fizetési folyamata közben megadott bankszámlára kell elutalnia a számla ellenértékét. Amint a pénz beérkezik a számlánkra a csomagot indítjuk. Ez az eljárás nem feltétlenül hosszabbítja meg a kiszállítást, mert a bankkal elektronikus kapcsolatban vagyunk.
Utánvétes vásárlás esetén a kiszállított áru átvételekor a futárnak kell a számla ellenértékét készpénzben kifizetni.
Bankkártyás fizetés esetén Önt átirányítjuk a bank fizetési oldalára. Webáruházunk a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg Öntől, a Bank pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat egy titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról Webáruházunk nem értesül, azokat csak a Bank érheti el. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell a TLS titkosítást.
További részleteket a bankkártyás fizetésről itt olvashat.

Számlát mindkét esetben a csomag belsejében találja.
Rendelések visszanézése
Amennyiben rendelésének állapota megváltozik, e-mailben tájékoztatjuk Önt. Csak regisztrált felhasználóinknak van lehetősége a saját fiókjában nyomon követni az aktuális rendelése állapotát, korábbi rendeléseit visszanézni, és utánrendelés leadni.
Regisztrációs adatók frissítése, módosítása
Amennyiben bejelentkezik webáruházunkban a saját fiókjában megváltoztathatja saját adatait, megadhat több számlázási és szállítási címet, megváltoztathatja e-mail címét, jelszavát. Amennyiben elfelejtette jelszavát, megadhatja regisztrált e-mail címét, amire mi elküldünk Önnek egy új jelszót, amivel be tud jelentkezni.
Vásárlástól való elállás joga
Ezt a jogot kizárólag az a természetes személy gyakorolhatja aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eső terméket vásárol.

A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • a terméknek,
 • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
A Fogyasztó jogosult továbbá szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Ha a szerződés szolgáltatás nyújtására irányul és a Fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő lejárta előtt kezdje meg, a Szolgáltatóval kifejezetten, tartós adathordozón közölte és e nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a Fogyasztót fentebbi határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. Ha a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a szerződést, köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit. Az elszámolás során a fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kerül kiszámításra.
Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az 1. pontban feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási/felmondási jogát a meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Ellálási/felmondási nyilatkozatminta ezen a linken áll rendelkezésére
Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási/felmondási nyilatkozatának megérkezését.
Írásban történő elállás/felmondás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének közvetlen költsége a Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
Elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza , kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
Jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál.
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése.
  Illetékes békéltető testület adatai
  Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
  Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
  Fax száma: (96) 520-218
  E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
 • Bírósági eljárás kezdeményezése.